top of page

Om Naprapati

Naprapati innebærer å undersøke, diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander fra muskler og ledd. Ordet naprapati betyr «å korrigere årsak til lidelse». Naprapaten jobber altså med å analysere og finne underliggende årsaker til smerten. Pasientens anamnese (egne sykehistorie), undersøkelser og tester danner så grunnlaget for den individuelle behandlingen. En naprapat benytter seg av ulike behandlingsteknikker som manipulering og mobilisering av ledd, massasje, tøyninger og triggerpunktspressur av muskulaturen.

 

Naprapaten er opptatt av å se pasienten som en helhet og jobber mot en bevegelig, funksjonell og smertefri kropp. For å nå denne målsettingen, kan man i tillegg til spesifikk behandling, ha behov for å gjennomføre rehabiliterende øvelser eller få tips og råd om for eksempel tilrettelegging og tilpassing av arbeidsplassen.

 

Utdannelsen er et 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm. Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden, og i Sverige og Finland har det vært en autorisert yrkesgruppe siden 1994. I Norge ble naprapatene autorisert i 2022.

Hva kan naprapaten behandle?

Dersom du har fått en akutt skade, eller sliter med langvarige smerter, er det naturlig å oppsøke en naprapat. En naprapat behandler ulike diagnoser og tilstander fra hele kroppen som er relatert til muskel- og skjelettsystemet. Forebyggende og rehabiliterende behandling har også stort fokus for å hjelpe pasientene våre til en smertefri hverdag. 

 

Her ser du en oversikt over ulike smertetilstander vi kan behandle. Dette er bare et lite utdrag, så hvis du er usikker på om naprapaten kan hjelpe deg med din smerte eller ditt problem, så ta kontakt!

Ulike diagnoser som naprapaten kan behandle
bottom of page