top of page

Personvern

Bergen Naprapatklinikk bruker Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på vårt nettsted. Formålet med dette er å få innblikk i hva det søkes etter på vår side for å kunne forbedre informasjonen vi gir. I tillegg gir det oss en statistikk på hvor mange som besøker de ulike sidene på nettstedet, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.
 

 

Hvilke personopplysninger lagres?

Er du pasient hos Bergen Naprapatklinikk innhenter vi, gjennom samtaler med deg, diverse opplysninger om deg. Det er informasjon om hvem du er (navn og fødselsdato) og kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og eventuelt e-postadresse. I tillegg til dette får vi innblikk i din sykehistorie og registrerer informasjon om din helsetilstand. En naprapat er pliktig til å føre pasientjournal og de ovenfornevnte opplysninger (Adresse, telefonnummer etc) er det krav til at journalen din skal inneholde. I tillegg inneholder journalen undersøkelser/tester, diagnose, hvilken behandling som er gjort og eventuell videre oppfølging. Arbeidsforhold og informasjon om trening vil også bli registrert.

 

Hvem har innsyn i personopplysningene?

De naprapater som jobber hos Bergen Naprapatklinikk har tilgang til dine personopplysninger i henseende å gi deg den behandlingen du søker til klinikken for. Dersom din informasjon skal deles med andre, som for eksempel forsikringsselskap eller fastlegen din, gjøres dette kun etter skriftlig samtykke fra deg. Alle naprapater er underlagt taushetsplikt, og ingen personopplysninger eller sensitiv informasjon om deg blir gitt videre uten ditt samtykke.

 

Retting og sletting

Du har rett til innsyn i din journal og få opplysninger om deg rettet eller slettet etter gjeldende regler. Det er krav til at en pasientjournal lagres i minst 10år. Denne regelen går imidlertid foran din mulighet til å få opplysningene dine slettet. Er det 10år eller mer siden din siste behandling hos Bergen Naprapatklinikk, kan du be om å få journalen din slettet. Dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger, tar du kontakt enten på telefon 952 02 637 eller kontakt@bergen-naprapatklinikk.no

bottom of page